Uproszczona księgowość – korzyści? – Dla kogo?

Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Zalety Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. ze sporządzania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat, sprowadza się w księgowości uproszczonej do kilku pozycji – jest to duże uproszczenie, co wiąże się także na niższe koszty obsługi … Czytaj dalejUproszczona księgowość – korzyści? – Dla kogo?

Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Przeczytaj

Prowadzenie KPIR – podstawowe zasady. Zobacz Księgę musimy prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPiR . Księgę można prowadzić w dwojaki sposób-fizycznieielektronicznie. Cyfrowaforma jest stanowczo mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,niemniej jednakprzynosi ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR. -Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi … Czytaj dalejKsięga przychodów i rozchodów – główne zasady. Przeczytaj